۱۳۸۵/۰۹/۰۹

...

از طرفی به پنجشنبه ها به
به ما که ما بعد از مدرسه خانه نهار بعد می امدیم به هم به
عشق دیدن ماها به
جمع سالم بعد از دبیراستان کم کم به
سنمان که کم وبیش هم حدود به است
ولی چه خوب بود
نه سیگار بود . نه دغدغه ی نان وشراب بود
و بودند ما که به سهراب عشق می ورزید
اگر بزرگ شدیم باید گفت
بقول مطرب مرحوم
انروزها
غم بود
اما
کم بود
......................

۱ نظر:

marjan گفت...

غم بود؟؟؟؟ واقعا؟؟؟ یادم نمیاد!!