۱۳۹۱/۰۷/۰۶

گمراه

زندگی دقیقا زمانی که به "راست" می پیچد، راهنمای "چپ" را می زند.وبلعکس.

هیچ نظری موجود نیست: