۱۳۹۱/۰۷/۱۰

سراب

نقش سراب می زند زلف جهان گشای دوست ...!!

هیچ نظری موجود نیست: