۱۳۸۹/۰۴/۱۶

خط - زدن

خطش بزن! زدم
حالا به او بگو: آن را که خط زدن نتوانم چيست؟
چيزی که خط زدن نتوانم نيست
دنيا تمام خط زدنی‌ست

(بخشی از شعر خط زدن - رضا براهنی)

۲ نظر:

cc گفت...

نمی دانم ......بعضی چیزها انگار خط خوردنی نیستند...تو خط میکشی ولی آنها خط نمیخورند....مثل گلوی اسماعیل که میبرید ولی بریدنی نبود!
خدا خط نمیخورد...اگرچه میگوید دنیا تمام خط زدنیست...."و نمی دانم خدا را هم میتوان مشمول ِ تمامیت "دنیا" دانست یا نه؟"

خدا خط زدنی نیست ، معشوق خط زدنی نیست ، بعضی حسرت ها و رؤیاها . هیچ گاه. خط زدنی . نیستند!

رضا گفت...

منو هم به فکر فرو برد!!!!!!!!!!!1