۱۳۸۵/۰۹/۲۳

اتاق و نيمي ...

صدای گُر گرفتن کبریت مرموز است، یک جوری هولناک و قوی
کبریت روشن، شمع روشن، اتاق و نیمی از صورت توروشن است
بعد آرام آرام شمع آب می شود وخاموش
اتاق و نیمی از صورت تو

۲ نظر:

انوش شاپوری گفت...

اتاق و نیمی از صورت خودت

shaadi گفت...

دستهای ـ سوخته