۱۳۸۵/۱۰/۰۸

ایکس - او

همیشه از همین جا شروع می کردیم علامت اول را من می گذاشتم و سه تایی بعدی را تو

۱ نظر:

من او هستم گفت...

برای هر کس کامنت نذارم واسه بچه های 5شنبه میذارم.
سه تای بعدی را تو!
من یه ایمیل میزنم باشد که توجه شود.