۱۳۸۹/۰۳/۱۸

تقدیم به تمام روح های فریب خورده (با اعتقاد به روح یا بی اعتقاد به روح)..ر.ف

فریب خوردگان بزرگ
وا مانده دهان و مردمکهای لرزان
هنوز نمی دانید برای چه اینجایید!؟

حضور شما بر خاک من از سر وظیفه نیست
حکایتیست که نمی دانید
تجسم گناهی که از آن شماست.

ای خانم ها
ای اقایان

تعفن تقدس از پس زبانتان
ان گوشه گیری های دم شکار
ان فریاد ها
اگر سکوت کرده اید

بیاد نخواهید داشت

حضورتان که از سر احساس نیست
ندیده ام از ان میان زانویی که بلرزد
نشنیده ام در این همهمه
قلبی که بشکند
حضورتان اینجا
از هرچه کلام که نگفته اید
هر چه نگاه
که ندیده اید
هر چه اغوش که بسته گذاشته اید به حال حسرتم.
به حال فریبی که می دهید
ایستاده گریه کنید

۳ نظر:

puya گفت...

رضا جان! تبریک خیلی خوب بود

Anoosh Shapoori گفت...

سعید دیروز تعریف می کرد که عماد یه شهر واسه رضا بختیاری اصل خونده بوده و اون بهش کفته فکر نمی کردم غیر از من وشاملو شاعر زنده ی دیگه ای هم باشه -- باید بیان شعرت رو بخونن شدید سه نفر !
پسر توپپپپپپ

علي گفت...

رضا جان، مي خواستم بدونم تو به روح اعتقاد داري؟